Biuro rachunkowe Wiesław Śledziona


       


Oferta


Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie deklaracji dla Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego.

Ewidencja PKPiR, ryczałt

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów i innych ewidencji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji.

Obsługa podatkowa

 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),
 • sporządzanie i przekazywanie JPK,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika,
 • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli).

Obsługa kadrowa i płacowa

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • sporządzanie deklaracji do PFRON,
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzenie i przesłanie do US dokumentów podatku dochodowego od pracowników: PIT-11, PIT-40 PIT-4R.
realizacja © Studio BEST 2018